Friday, June 17, 2011

Penolong Pemeriksa Kilang dan Jentera J29

Perkara yang hendak dikongsi utk ari ni....

Penolong Pemeriksa Kilang Dan Jentera J29

Kumpulan: Sokongan
Kem/Jab: Kementerian Sumber Manusia
Jadual Gaji:


P1T1 RM1549.40 - P1T21 RM3046.80
P2T1 RM1620.49 - P2T21 RM3241.91
P3T1 RM1694.60 - P3T21 RM3430.90
Syarat Lantikan:
  • Diploma dalam bidang Kejuruteraan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; dan
  • lulus B.M. (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat SPM atau kelulusan
    yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
Syarat Kenaikan Pangkat Secara Lantikan :
Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pembantu Pemeriksa Kilang dan Jentera adalah layak dipertimbang oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk KPSL ke jawatan Penolong Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J29, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:
i.mempunyai kelayakan di atas; atau
ii.lulus Peperiksaan Khas; dan
iii.berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.
Deskripsi Tugas :

Pembantu kepada Pemeriksa Kilang dan Jentera. Menyemak reka bentuk dan membuat pemeriksaan ke atas pengandung tekanan, mesin angkat dan alat-alat keselamatan bagi jentera-jentera semasa pembinaan dan yang digunakan di tempat kerja. Membuat pemeriksaan di tapak pembinaan bangunan dan kerja-kerja kejuruteraan. Menyiasat aduan-aduan dan kemalangan di tempat kerja dan membuat laporan serta membuat kerja-kerja pemantauan untuk kesihatan industri.

(sumber :
http://www.spa.gov.my/Portal/Deskripsi_Tugas/Diploma/2602 )

No comments:

Post a Comment